Language of document :

Tožba, vložena 24. novembra 2006 - Steinmentz proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva F-131/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Robert Steinmentz (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: J. Choucroun, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe Komisije z dne 21. februarja 2006 o zavrnitvi celotne izvršitve sporazuma med strankama;

Komisiji naj se naloži plačilo simboličnega enega evra tožeči stranki za povrnitev nepremoženjske škode, ki ji je nastala zaradi izpodbijane odločbe;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je s Komisijo sklenila sporazum o mirni rešitvi spora pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti v zadevi T-155/051.

Tožeča stranka Komisiji očita delno izvršitev sporazuma.

V podporo svoji tožbi navaja zlasti, da je Komisija kršila načelo zakonitosti, načelo pacta sunt servanda, dolžnost varstva legitimnega pričakovanja, dolžno skrbnost ter načelo dobrega upravljanja.

____________

1 - UL C 155, 25.6.2006, str. 26.