Language of document :

2006. november 29-én benyújtott kereset - Bordini kontra Bizottság

(F-134/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giovanni Bordini (Dover, Egyesült Királyság) (képviselők: L. Levi, C. Ronzi és I. Perego ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által hozott azon határozatot, amelyben megtagadta, hogy a felperest egyesült királysági lakosnak ismerje el, következésképpen megtagadta az egyesült királysági korrekciós együttható nyugdíjára történő alkalmazását;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az egyesült királysági korrekciós együtthatónak a felperes nyugdíjára 2004. április 1-től történő visszaható hatályú alkalmazása alapján esedékes összegekre fizessen az Európai Központi Bank főbb refinanszírozási műveleteire megállapított és az említett időszakban hatályos százalékláb alapján, annak két százalékponttal növelt mértékének megfelelő kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként előadja, hogy a megtámadott határozat sérti az indokolási kötelezettség elvét, mivel szövege annyira általánosan van megfogalmazva, hogy a vonatkozó indokolás érthetetlen.

A felperes egyebekben a korábbi személyzeti szabályzat 82. cikkének megsértésére, az új személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének megsértésére és nyilvánvaló mérlegelési hibára hivatkozik, amelyek téves jogalkalmazáshoz, az arányosság elvének megsértéséhez, valamint a magánélethez való jog megsértéséhez vezettek.

A felperes végül előadja, hogy a Bizottság megsértette a gondoskodási kötelezettséget és a gondos ügyintézés elvét.

____________