Language of document :

Tožba, vložena 29. novembra 2006 - Bordini proti Komisiji

(Zadeva F-134/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giovanni Bordini (Dover, Združeno kraljestvo) (zastopniki: L. Levi, C. Ronzi, I. Perego, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe z dne 25. januarja 2006, s katero je organ, pristojen za imenovanja (OPI), ni priznal, da je tožeča stranka prebivala v Združenem Kraljestvu in posledično zavrnil uporabo korekcijskega koeficienta Združenega Kraljestva za njeno pokojnino;

naložitev toženi stranki, da za zneske, dolgovane na podlagi retroaktivne uporabe korekcijskega koeficienta Združenega Kraljestva za pokojnino tožeče stranke od 1. aprila 2004, plača obresti, ki jih Evropska centralna banka določi za glavne operacije refinanciranja, ki veljajo v zadevnem obdobju, povečane za dve točki.

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka najprej zatrjuje, da izpodbijana odločba krši načelo obveznosti obrazložitve, ker naj bi bilo njena obrazložitev sestavljena tako široko, da naj ne bi bilo mogoče razumeti bistvene utemeljitve.

Tožeča stranka poleg tega navaja kršitev člena 82 starih Kadrovskih predpisov, kršitev člena 20 Priloge XIII k novim Kadrovskim predpisom, napačno presojo dejstev, ki je privedla do zmotne uporabe prava, kršitev načela sorazmernosti in kršitev pravice do zasebnosti

Tožeča stranka nazadnje zatrjuje, da naj bi Komisija kršila načelo dolžne skrbnosti in načelo dobrega upravljanja.

____________