Language of document :

Beroep ingesteld op 29 mei 2008 - Bernard / Europol

(Zaak F-54/08)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Marjorie Bernard ('s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordiger: P. de Casparis, advocate)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van Europol om verzoeksters overeenkomst slechts voor de minimumperiode van 9 maanden te verlengen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van 31 juli 2007 om verzoeksters overeenkomst slechts tot 1 juni 2008 te verlengen alsmede van het besluit op de klacht van 29 februari 2008;

verwijzing van Europol in de kosten van de procedure.

____________