Language of document :

Žaloba podaná 29. mája 2008 - Bernard/Europol

(vec F-54/08)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marjorie Bernard (Haag, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Europol-u o predĺžení platnosti zmluvy uzavretej so žalobkyňou len na minimálne obdobie 9 mesiacov

Návrhy žalobkyne

zrušenie rozhodnutia z 31. júla 2007 o predĺžení platnosti zmluvy uzavretej so žalobkyňou len do 1. júna 2008, ako aj rozhodnutia o sťažnosti z 29. februára 2008,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

____________