Language of document :

Talan väckt den 29 maj 2008 - Bernard mot Europol

(Mål F-54/08)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Marjorie Bernard (Haag, Nederländerna) (ombud: advokaten P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Europols beslut att endast förlänga sökandens anställningsavtal för den kortaste perioden på 9 månader.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 31 juli 2007 att endast förlänga sökandens anställningsavtal till den 1 juni 2008 samt ogiltigförklara beslutet av den 29 februari 2008 som fattats med anledning av en begäran om omprövning,

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________