Language of document :

Žaloba podaná dne 30. června 2008 - Klug v. Evropská agentura pro léčiva

(Věc F-59/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Bettina Klug (Wiesbaden, Německo) (zástupce: S. Zickgraf, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčiva

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy žalobkyně vyhotovené žalovanou za období od 31. prosince 2004 do 31. prosince 2006 a uložení žalované zaplatit náhradu škody a bolestné.

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že hodnotící zpráva žalobkyně vyhotovená žalovanou za období od 31. prosince 2004 do 31. prosince 2006 je neplatná;

určit, že neprodloužení pracovní smlouvy žalobkyně je neplatné;

uložit žalované zaplatit žalobkyni náhradu škody ve výši 200 000 eur;

uložit žalované zaplatit žalobkyni bolestné ve výši 35 000 eur.

____________