Language of document :

Sag anlagt den 30. juni 2008 - Klug mod Det Europæiske Lægemiddelagentur

(Sag F-59/08)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Bettina Klug (Wiesbaden, Tyskland) (ved Rechtsanwalt S. Zickgraf)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Den af sagsøgte udfærdigede bedømmelse af sagsøgeren for perioden 31. december 2004 til 31. december 2006 annulleres, og Lægemiddelagenturet tilpligtes at betale skadeserstatning og erstatning for tort.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at den af sagsøgte udfærdigede bedømmelse af sagsøgeren for perioden 31. december 2004 til 31. december 2006 er ugyldig.

Det fastslås, at beslutningen om ikke at forlænge hendes ansættelseskontrakt er ugyldig.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren en skadeserstatning på 200 000 euro.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning for tort på 35 000 euro.

____________