Language of document :

30. juunil 2008 esitatud hagi - Klug versus Euroopa Ravimiamet

(Kohtuasi F-59/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Bettina Klug (Wiesbaden, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt S. Zickgraf)

Kostja: Euroopa Ravimiamet

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada hageja hindamisaruanne, mille kostja on koostanud ajavahemiku 31.12.2004-31.12.2006 osas, ning mõista kostjalt välja hüvitis tekkinud kahju eest ning nõue hüvitada moraalne kahju

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

tunnistada, et hageja hindamisaruanne, mille kostja on koostanud ajavahemiku 31.12.2004-31.12.2006 osas, on tühine;

tunnistada tühiseks hageja töölepingu pikendamata jätmine;

mõistja kostjalt välja 200 000 eurot hagejale tekitatud kahju hüvitisena;

mõista kostjalt hagejale tekitatud moraalse kahju hüvitisena välja 35 000 eurot.

____________