Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 30. jūnijā - Klug/Eiropas Zāļu aģentūra

(lieta F-59/08)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bettina Klug, Wiesbaden (Vācija) (pārstāvis - S. Zickgraf, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas izdarītā prasītājas novērtējuma par laikposmu no 21.12.2004. līdz 31.12.2006. atcelšana un zaudējumu un kaitējuma atlīdzības piespriešana atbildētājai

Prasītājas prasījumi:

konstatēt, ka atbildētājas izdarītais prasītājas novērtējums par laikposmu no 31.12.2004. līdz 31.12.2006., ir spēkā neesošs;

konstatēt, ka prasītājas darba līguma nepagarināšana ir spēkā neesoša;

piespriest atbildētājai samaksāt zaudējumu atlīdzību EUR 200 000 apmērā;

piespriest atbildētājai samaksāt kaitējuma atlīdzību EUR 35 000 apmērā.

____________