Language of document :

Acțiune introdusă la 30 iunie 2008 - Klug/Europäische Arzneimittelagentur

(Cauza F-59/08)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Bettina Klug (Wiesbaden, Germania) (reprezentant: S. Zickgraf, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare a reclamantei, întocmit de pârâtă pentru perioada 31 decembrie 2004 - 31 decembrie 2006 și obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit.

Concluziile reclamantei

Constarea nulității raportului de evaluare a reclamantei, întocmit de pârâtă pentru perioada 31 decembrie 2004 - 31 decembrie 2006;

constatarea ilegalității neprelungirii contractului de muncă al reclamantei;

obligarea pârâtei la plata către reclamantă a unor despăgubiri pentru prejudiciul material în cuantum de 200 000 de euro;

obligarea pârâtei la plata către reclamantă a unor despăgubiri pentru prejudiciul moral în cuantum de 35 000 de euro.

____________