Language of document :

Tožba, vložena 30. junija 2008 - Klug proti Evropski agenciji za zdravila

(Zadeva F-59/08)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Bettina Klug (Wiesbaden, Nemčija) (zastopnik: S. Zickgraf, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 31.12.2004 do 31.12.2006, ki ga je izdelala tožena stranka in naložitev plačila odškodnine za škodo in bolečine.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga naj se,

ugotovi, da je ocenjevalno poročilo tožeče stranke za obdobje od 31.12.2004 do 31.12.2006, ki ga je izdelala tožena stranka, nično;

ugotovi, da je nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke nično;

toženi stranki naloži plačilo odškodnine v višini 200.000 eurov v korist tožeče stranke;

toženi stranki naloži plačilo odškodnine za bolečine v višini 35.000 eurov v korist tožeče stranke;

Evropski agenciji za zdravila naloži plačilo stroškov.

____________