Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. února 2008 - Vande Velde v. Komise

(Věc F-60/05)1

(Veřejná služba - Smluvní zaměstnanec - Pozdě podaná stížnost - Žaloba zjevně nepřípustná)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně : Patricke Vande Velde (Linkebeek, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Vedlejší účastnice na podporu žalované: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a I. Sulce, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Jednak zrušení rozhodnutí Komise, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně, bývalé pomocné zaměstnankyně, podaná proti rozhodnutí, kterým bylo stanoveno její zařazení a odměna jakožto smluvní zaměstnankyně, a jednak návrh na náhradu škody spolu s úroky (původně T-268/05)

Výrok usnesení

1)    Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

2)     Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 229, 17.9.2005, s. 30 (věc původně zapsaná před Soudem prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-268/05 a předaná Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).