Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 21.2.2008 - Vande Velde v. komissio

(Asia F-60/05)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteinen toimihenkilö - Valituksen viivästyminen - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Patricke Vande Velde (Linkebeek, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Väliintukija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio Santacruz ja I. Sulce)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Yhtäältä komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan, joka on entinen ylimääräinen toimihenkilö, pyyntö, joka koski päätöstä, jolla määriteltiin hänen palkkaluokkansa ja palkkansa määrä sopimussuhteisena toimihenkilönä, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus (aikaisemmin T-268/05)

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 229, 17.9.2005, s. 30 (alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-268/05 rekisteröity asia, joka siirrettiin 15.12.2005 annetulla määräyksellä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).