Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 21. februāra rīkojums - Vande Velde/Komisija

(lieta F-60/05) 1

Civildienests - Līgumdarbinieks - Novēlota sūdzība - Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Patricke Vande Velde, Linkebeek (Beļģija) (pārstāvji - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētāja prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio Santacruz un I. Sulce)

Priekšmets

Civildienests - Pirmkārt, Komisijas lēmuma, ar kuru ir noraidīta prasītāja - agrākā palīgdarbinieka - prasība par lēmumu noteikt tā klasifikāciju un atalgojumu kā līgumdarbiniekam, atcelšana, kā arī, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību (iepriekš T-268/05)

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - 2005 OV C 229, 17.09.2005., 30. lpp. (lieta sākotnēji tika reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-268/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu).