Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. februarja 2008 - Vande Velde proti Komisiji

(Zadeva F-60/05)1

(Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenec - Prepozna pritožba - Očitno nedopustna tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Patricke Vande Velde (Linkebeek, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio Santacruz in I. Sulce, zastopnika)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci - Na eni strani razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi zahteve, ki jo je vložila tožeča stranka, bivši pomožni uslužbenec, zoper odločbo, ki je določila njeno razporeditev in plačilo kot pogodbenemu uslužbencu, ter na drugi strani odškodninski zahtevek (prej T-268/05).

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 229, 17.09.2005, str. 30 (zadeva sprva vpisana v vpisnik pri Sodišči prve stopnje Evropskih skupnosti pod št. T-268/05 in odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).