Language of document :

Kanne 25.6.2008 - Z v. komissio

(Asia F-60/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Z (Bryssel, Belgia) (edustajat: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajaan on työkyvyttömyyslautakunnan lausunnon jälkeen sovellettu varaumalauseketta, josta säädetään Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 100 artiklassa

Vaatimukset

kantajan, joka on ylimääräinen sopimussuhteinen toimihenkilö, palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta 7.9.2007 tehty komission päätös on kumottava sikäli kuin sen mukaan kantajaan sovelletaan varaumaa, josta säädetään yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 100 artiklassa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________