Language of document :

Rikors ippreżentat fil-25 ta' Ġunju 2008 - Z vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-60/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Z (Brussell, il-Belgju) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapplika lir-rikorrenti, wara opinjoni mingħand il-Kumitat ta' l-Invalidità, il-klawżola ta' riżerva prevista fl-Artikolu 100 tal-KĦO.

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta' impjieg tar-rikorrenti bħala membru tal-persunal bil-kuntratt għal kompiti awżiljarji, safejn tipprovdi l-applikazzjoni tar-riżerva prevista fl-Artikolu 100 tal-KĦO.

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

____________