Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 6 март 2008 г. - Gering/Europol

(Дело F-68/07)1

Език на производството: нидерландски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 247, 20 октомври 2008 г., стр. 42