Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 6. března 2008 - Gering v. Europol

(Věc F-68/07)1

Jednací jazyk: nizozemština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 247, 20.10.2008, s. 42.