Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 6. marts 2008 - Gering mod Europol

(Sag F-68/07) 1

Processprog: nederlandsk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 247 af 20.10.2008, s. 42.