Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 6.3.2008 - Gering v. Europol

(Asia F-68/07)1

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 247, 20.10.2007, s. 42.