Language of document :

2008 m. kovo 6 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Gering prieš Europolą

(Byla F-68/07)1

Proceso kalba: olandų

Antrosios kolegijos pirmininkas nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 247, 2008 10 20, p. 42.