Language of document :

Civildienesta tiesas 2008. gada 6. marta rīkojums - Gering/Europol

(lieta F-68/07) 1

Tiesvedības valoda - holandiešu

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 247, 20.10.2008., 42. lpp.