Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 6 marca 2008 r. - Gering przeciwko Europolowi

(Sprawa F-68/07)1

Język postępowania: niderlandzki

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 247 z 20.10.2008, s. 42.