Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 6 martie 2008 - Gering/Europol

(Cauza F-68/07)1

Limba de procedură: olandeza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 247, 20.10.2008, p. 42.