Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 6. marca 2008 - Gering/Europol

(vec F-68/07)1

Jazyk konania: holandčina

Predsedníčka druhej komory nariadila výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 247, 20.10.2008, s. 42.