Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 6. marca 2008 - Gering proti Europolu

(Zadeva F-68/07)1

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 247, 20.10.2008, str. 42.