Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 6 mars 2008 - Gering mot Europol

(Mål F-68/07)(1)

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 247, 20.10.2008, s. 42.