Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. dubna 2008 - Boudova a další v. Komise

(Věc F-78/07)1

(Veřejná správa - Úředníci - Jmenování - Zařazení do platové třídy - Pomocní zaměstnanci jmenovaní úředníky - Výběrová řízení vyhlášená před vstupem v platnost nového služebního řádu - Akt, kterým bylo zkráceno právo - Přípustnost žaloby)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Stanislava Boudova a další (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Neplatnost rozhodnutí, kterým byly v případě žalobců, bývalých pomocných pracovníků jmenovaných úředníky na základě úspěšného zvládnutí otevřeného výběrového řízení pro platové třídy B5/B4, zamítnuty žádosti o změnu zařazení do platové třídy - Žaloba na náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 247, 20.10.2007, s. 42.