Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 21. april 2008 - Boudova m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-78/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - indplacering i lønklasse - hjælpeansatte udnævnt til tjenestemænd - udvælgelsesprøve offentliggjort før ikrafttrædelse af den nye vedtægt - akt, der indeholder et klagepunkt - formaliteten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Stanislava Boudova m.fl. (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at efterkomme de anmodninger, som sagsøgerne, der er tidligere hjælpeansatte, der blev udnævnt til tjenestemænd efter at have bestået en generel udvælgelsesprøve for lønklasse B5/B4, havde indgivet om ændring af deres indplacering i lønklasse - påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 247 af 20.10.2007, s. 42.