Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu teise koja esimehe 21. aprilli 2008. aasta määrus - Boudova jt. versus komisjon

(Kohtuasi F-78/07)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Palgaastmele määramine - Ametnikeks nimetatud abiteenistujad - Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkurss - Huve kahjustav akt - Hagi vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stanislava Boudova jt. (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate, palgaastme B5/B4 avatud konkursi läbimise järel ametnikeks nimetatud endiste abiteenistujate, taotlused vaadata uuesti läbi nende palgaastmele määramine - Kahju hüvitamise nõue

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________