Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 21.4.2008 - Boudova ym. v. komissio

(Asia F-78/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Palkkaluokan määrittäminen - Virkamiehiksi nimitetyt ylimääräiset toimihenkilöt - Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa julkaistut kilpailut - Henkilölle vastainen toimi - Kanteen tutkittavaksi ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Stanislava Boudova ym. (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin vaatimukset tarkistaa sellaisten kantajien palkkaluokan luokitus, jotka olivat entisiä, palkkaluokkia B5/B4 koskevan avoimen kilpailun läpäisyn perusteella virkamiehiksi nimitettyjä ylimääräisiä toimihenkilöitä - Vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 247, 20.10.2007, s. 42.