Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2008. április 21-i végzése -Boudova és társai kontra Bizottság

(F-78/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kinevezés - Besorolási fokozatba való besorolás - Tisztviselővé kinevezett ideiglenes alkalmazott - Az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt közzétett versenyvizsga - Sérelmet okozó aktus - A kereset elfogadhatósága)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Stanislava Boudova és társai (Luxemburg, Luxemburg) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A B5/B4 besorolási fokozatra kiírt versenyvizsgán sikerrel szerepelt volt kisegítő alkalmazott tisztviselő felperesek besorolásának felülvizsgálata iránti kérelmet elutasító határozat megsemmisítése - Kártérítési kérelem

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, elutasítja.

Mindegyik fél maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 247., 2007.10.20., 42. o..