Language of document :

2008 m. balandžio 21 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos nutartis byloje Boudova ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-78/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Priskyrimas lygiui - Pagalbiniai darbuotojai paskirti pareigūnais - Iki naujų nuostatų įsigaliojimo paskelbtas konkursas - Asmens nenaudai priimtas aktas - Ieškinio priimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Stanislava Boudova ir kt. (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato M.-A. Lucas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir G. Berscheid

Dalykas

Sprendimo, kuriuo atsisakoma persvarstyti ieškovų, buvusių pagalbinių darbuotojų paskirtų pareigūnais jiems sėkmingai praėjus bendruosius B5/B4 lygio konkursus, paskyrimą į lygį, panaikinimas - Prašymas atlyginti žalą

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 247, 2007 10 20, p. 42.