Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 21. aprīļa rīkojums - Boudova u.c./Komisija

(lieta F-78/07) 1

Civildienests -- Ierēdņi -- Iecelšana amatā -- Klasificēšana pakāpē -- Palīgdarbinieki, kas iecelti par ierēdņiem -- Konkursi, kas izsludināti pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā -- Nelabvēlīgs akts -- Prasības pieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Stanislava Boudova u.c., Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - M. A. Lucas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, kurā noraidīti lūgumi pārskatīt prasītāju, agrāko palīgdarbinieku, kas pēc veiksmīgas piedalīšanās vispārējos konkursos B5/B4 pakāpei iecelti par ierēdņiem, klasifikāciju pakāpē - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 247, 20.10.2007., 42. lpp.