Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-21 ta' April 2008 - Boudova et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-78/07)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Ħatra - Klassifikazzjoni fi grad - Membri tal-persunal awżiljarju maħtura bħala uffiċjali - Kompetizzjonijiet ippubblikati qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda - Att li jikkawża preġudizzju - Ammissibbiltà tar-rikors)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Stanislava Boudova et (il-Lussemburgu, il-Lussemburgu) (rappreżentant: M. A. Lucas, avocat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u G. Berscheid, aġenti)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni li tiċħad it-talbiet għal reviżjoni tal-klassifikazzjoni fil-grad tar-rikorrenti, li kienu membri tal-persunal awżiljarju u li ġew maħtura bħala uffiċjali wara li għaddew mill-kompetizzjoni ġenerali għall-gradi B5/B4 - Talba għal danni.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________

1 - ĠU C 247, 20.10.2007, p. 42.