Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 21 aprilie 2008 -Boudova și alții/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-78/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Încadrare în grad - Agenți auxiliari numiți funcționari - Concursuri publicate înainte de intrarea în vigoare a noului statut - Act cauzator de prejudiciu - Admisibilitatea acțiunii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Stanislava Boudova și alții (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Curall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei de respingere a cererilor de revizuire a încadrării în grad a reclamanților, foști agenți auxiliari numiți funcționari în urma reușitei la concursurile generale pentru gradele B5/B4 - Cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 247, 20.10.2007, p. 42.