Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 21. aprila 2008 - Boudova in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-78/07)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Razvrstitev v naziv - Pomožni uslužbenci, imenovani za uradnike - Natečaji, objavljeni pred začetkom veljavnosti novih Kadrovskih predpisov - Akt, ki posega v položaj - Dopustnost tožbe)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Boudova in drugi (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predloga za revizijo razvrstitve v naziv tožečih strank, nekdanjih pomožnih uslužbencev, imenovanih za uradnike na podlagi uspešno opravljenih splošnih natečajev za razred B5/B4 - Odškodninski zahtevek.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________