Language of document :

Žaloba podaná dne 20. října 2008 - Vandeuren v. Evropská nadace odborného vzdělávání

(Věc F-88/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Itálie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Evropská nadace odborného vzdělávání

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované o propuštění žalobkyně, jakož i uložení Evropské nadaci, aby nahradila majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou žalobkyni

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí o propuštění žalobkyně ze dne 23. října 2007 přijaté Evropskou nadací odborného vzdělávání;

v rozsahu, v němž je to nezbytné, zrušit jednoznačně formulované rozhodnutí Evropské nadace odborného vzdělávání ze dne 10. července 2008, kterým se zamítá stížnost, kterou podala žalobkyně podle článku 46 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství a čl. 90 odst. 2 statutu;

uložit Evropské nadaci odborného vzdělávání, aby zaplatila částku ve výši 125 000 eur jako náhradu za majetkovou újmu;

uložit Evropské nadaci odborného vzdělávání, aby zaplatila částku ve výši 50 000 eur jako náhradu za nemajetkovou újmu;

uložit Evropské nadaci odborného vzdělávání náhradu nákladů řízení.

____________