Language of document :

20. oktoobril 2008 esitatud hagi - Vandeuren versus Euroopa Koolitusfond

(Kohtuasi F-88/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Itaalia) ) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Koolitusfond

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsus hageja vallandamise kohta ja ühtlasi ka nõue, et Euroopa Koolitusfond hüvitaks hagejale tekitatud varalise ja moraalse kahju.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Koolitusfondi 23. oktoobri 2007. aasta otsus hageja vallandamise kohta;

vajadusel tühistada Euroopa Koolitusfondi 10. juuli 2008. aasta sõnaselge otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus, mille hageja muude teenistujate teenistustingimuste artikli 46 ja personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitas;

mõista Euroopa Koolitusfondilt välja 125 000 eurot varalise kahju hüvitamiseks;

mõista Euroopa Koolitusfondilt välja 50 000 eurot moraalse kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Koolitusfondilt.

____________