Language of document :

Talan väckt den 20 oktober 2008 - Vandeuren mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

(Mål F-88/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkanden om att svarandens beslut att säga upp sökanden ska ogiltigförklaras och om att Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ska förpliktas att utge skadestånd för den materiella och ideella skada sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens beslut om uppsägning, av den 23 oktober 2007, som sökanden är föremål för,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara det uttryckliga beslutet fattat av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen den 10 juli 2008 att avslå det klagomål som sökanden anförde med stöd av artikel 46 i anställningsvillkoren för övriga anställda och artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen att utge ett belopp om 125 000 euro i skadestånd för materiell skada,

förplikta Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen att utge ett belopp om 50 000 euro för ideell skada och

förplikta Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________