Language of document :

Žaloba podaná dne 22. října 2008 - Voslamber v. Komise

(Věc F-86/08)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Dietrich Voslamber (Freiburg, Německo) (zástupce: L. Thielen, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2008, kterým se zamítá žádost žalobce o primární zdravotní pojištění pro svou manželku

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí generálního ředitelství ADMIN.B Evropské Komise ze dne 9. července 2008 proti žalobci;

přiznat žalobci nárok, že v jeho případě má jeho manželka nárok na primární pojištění prostřednictvím RCAM;

vyhradit žalobci všechna práva na další odůvodnění této žalobci;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________