Language of document :

22. oktoobril 2008 esitatud hagi - Voslamber versus komisjon

(Kohtuasi F-86/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Dietrich Voslamber (Freiburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat L. Thielen)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni 9. juuli 2008. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus anda tema abikaasale esmane ravikindlustuskaitse.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Komisjoni peadirektoraadi ADMIN.B 9. juuli 2008. aasta hageja suhtes tehtud otsus;

tunnistada, et käesolevas asjas on hageja naisel õigus saada esmast ravikindlustuskaitset RCAM-lt;

jätta hagejale õigus esitada oma hagi toetuseks täiendavaid põhjendusi;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________