Language of document :

Kanne 22.10.2008 - Voslamber v. komissio

(Asia F-86/08)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Dietrich Voslamber (Freiburg, Saksa) (edustaja: asianajaja L. Thielen)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On kumottava 9.7.2008 tehty komission päätös, jolla hylättiin kantajan hakemus, joka koski ensisijaisen sairausvakuutusturvan myöntämistä hänen vaimolleen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii, että

-     Euroopan yhteisöjen komission henkilöstön ja hallinnon pääosaston B 9.7.2008 tekemä kantajaa koskeva päätös on kumottava

-    on todettava, että kantajan tapauksessa hänen aviopuolisollaan on oikeus ensisijaiseen vakuutukseen yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän kautta

-     kantajalle on varattava oikeus perustella tätä kannetta vielä laajemmin

-    Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________