Language of document :

2008. október 22-én benyújtott kereset - Voslamber kontra Bizottság

(F-86/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Dietrich Voslamber (Freiburg, Németország) (képviselő: L. Thielen ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság 2008. július 9-i azon határozatának megsemmisítése, amelyben a Bizottság elutasítja a felperesnek a felesége elsődleges egészségbiztosítására irányuló kérelmét.

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy Közszolgálati Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottság ADMIN.B Főigazgatóságának a felperessel szembeni 2008. július 9-i határozatát;

-    állapítsa meg, hogy a felperes esetében a felesége jogosult a közös egészségbiztosítási rendszer (RCAM) általi elsődleges biztosításra;

-    tartsa fenn a felperesnek az e kereset további alátámasztására vonatkozó minden jogát;

az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________