Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 22. oktobrī - Voslamber/Komisija

(lieta F-86/08)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Dietrich Voslamber, Fraiburga (Vācija) (pārstāvis - L. Thielen, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas 2008. gada 9. jūlija lēmuma, ar kuru tā noraidīja prasītāja pieteikumu uz primāro veselības apdrošināšanu viņa sievai, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas ģenerāldirektorāta ADMIN.B 2008. gada 9. jūlija lēmumu attiecībā pret prasītāju;

atzīt prasītāja prasību, ka viņa gadījumā viņa sievai ir tiesības uz primāro veselības apdrošināšanu Kopējā veselības apdrošināšanas sistēmā (RCAM);

rezervēt prasītājam tiesības iesniegt plašāku prasības pamatojumu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________