Language of document :

Beroep ingesteld op 22 oktober 2008 - Voslamber / Commissie

(Zaak F-86/08)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Dietrich Voslamber (Freiburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: L. Thielen, Rechtsanwalt)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 9 juli 2008 houdende afwijzing van verzoekers verzoek om een primaire ziektekostenverzekering voor zijn echtgenote

Conclusies van de verzoekende partij

Verzoeker vordert

nietig verklaren het besluit van het directoraat-generaal ADMIN.B van de Europese Commissie van 9 juli 2008, voor zover dit verzoeker betreft;

vast stellen dat verzoekers echtgenote in zijn geval recht heeft op primaire verzekering door het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering;

verzoeker het recht voorbehouden dit beroep verder te motiveren;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen verwijzen in de kosten van de procedure.

____________