Language of document :

Acțiune introdusă la 22 octombrie 2008 - Voslamber/Comisia

(Cauza F-86/08)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Dietrich Voslamber (Freiburg, Germania) (reprezentant: L. Thielen, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei Comisiei din 9 iulie 2008 prin care se respinge cererea reclamantului privind acordarea protecției primare în cadrul asigurărilor de sănătate pentru soția sa.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei Direcției Generale ADMIN.B a Comisiei Europene din 9 iulie 2008 adoptată împotriva reclamantului;

admiterea faţă de reclamant a faptului că, în speţă, soția sa are dreptul la o asigurare primară în cadrul RCAM;

menținerea dreptului deplin al reclamantului de a mai motiva ulterior prezenta acțiune;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________