Language of document :

Tožba, vložena 22. oktobra 2008 - Voslamber proti Komisiji

(Zadeva F-86/08)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Dietrich Voslamber (Freiburg, Nemčija) (Zastopnik: L. Thielen, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 9. julija 2008, s katero je bil zavrnjen predlog tožeče stranke, da se za njegovo ženo uveljavlja primarno zdravstveno zavarovanje.

Predlogi tožeče stranke

Odločba generalnega direktorata ADMIN.B Evropske Komisije z dne 9. julija 2008 proti tožeči stranki naj se razglasi za nično;

tožeči stranki naj se prizna pravico, da lahko v njegovem primeru njegova žena uveljavlja primarno zdravstveno zavarovanje iz RCAM (skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja);

tožeči stranki naj se dovoli, da to tožbo še podrobneje utemelji;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________